Zawiadomienia o wynikach postępowań


2019


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
na dostawę żywności oraz art. spożywczych w części XIZawiadomienie
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę warzyw i owoców świeżych do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:
http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/b5fefbbf-a035-4224-ad74-cf5393eeb44aInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania pn.: "Zakup i dostawa autobusu (19+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z miejscami przystosowanymi do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Bochni"

Zawiadomienie
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę warzyw i owoców świeżych do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/2/19

Zawiadomienie
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę żywności oraz art. spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/1/19 w części I-VIII i X.


https://bip.malopolska.pl/dpswbochni,a,1622962,zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-na-dostawe-zywnos...


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
na dostawę żywności oraz art. spożywczych w części IX i XI

2018


Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty w zakresie części I - PieczywoPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę żywności oraz art. spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/7/18


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/6/18Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę jaj do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/5/18Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/4/18
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę jaj do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/3/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/2/18

https://bip.malopolska.pl/dpswbochni,a,1432974,zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-na-dostawe-warzyw...

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę jaj do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/1/18

https://bip.malopolska.pl/dpswbochni,a,1432971,zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-na-dostawe-jaj-do...


2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę mięsa i jego przetworów do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/13/17Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/17/17Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/16/17Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę warzyw i owoców mrożonych do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/15/17Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę mleka i produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/14/17Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę kurczaków i podrobów do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/12/17


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę wędlin drobiowych do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/11/17


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę ryb do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/10/17


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę jaj do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/9/17


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę ciasta do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/8/17


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/7/17

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę jaj do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/6/17


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/5/17


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę ciasta do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/4/17Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/2/17

https://bip.malopolska.pl/dpswbochni,a,1331384,zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-na-dostawe-warzyw....


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/1/17

https://bip.malopolska.pl/dpswbochni,a,1303437,zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-na-dostawe-warzyw....


2016


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/22/16

https://bip.malopolska.pl/dpswbochni,a,1271393,zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-na-dostawe-warzyw....


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/21/16

https://bip.malopolska.pl/dpswbochni,a,1271391,zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-na-dostawe-artyku....


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę warzyw i owoców mrożonych do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/20/16

https://bip.malopolska.pl/dpswbochni,a,1271390,zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-na-dostawe-warzyw....


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę mleka i produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/19/16

https://bip.malopolska.pl/dpswbochni,a,1271389,zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-na-dostawe-mleka-....


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę mięsa i jego przetworów do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/18/16

https://bip.malopolska.pl/dpswbochni,a,1271388,zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-na-dostawe-miesa-....


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę kurczaków i podrobów do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/17/16

https://bip.malopolska.pl/dpswbochni,a,1271386,zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-na-dostawe-kurcza....


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę wędlin drobiowych do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/16/16

https://bip.malopolska.pl/dpswbochni,a,1271384,zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-na-dostawe-wedlin....


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę ryb do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/15/16


https://bip.malopolska.pl/dpswbochni,a,1271383,zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-na-dostawe-ryb.ht....

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę jaj do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/14/16


https://bip.malopolska.pl/dpswbochni,a,1271381,zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-na-dostawe-jaj.ht....

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę ciasta do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/13/16


https://bip.malopolska.pl/dpswbochni,a,1271379,zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-na-dostawe-ciasta....

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/12/16


https://bip.malopolska.pl/dpswbochni,a,1271377,zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-na-dostawe-pieczy....


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę jaj do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/11/16

https://bip.malopolska.pl/dpswbochni,a,1243056,zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-na-dostawe-jaj-do...


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/10/16

https://bip.malopolska.pl/dpswbochni,a,1222209,zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-na-dostawe-warzyw....


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/9/16

https://bip.malopolska.pl/dpswbochni,a,1243055,zawiadomienie-o-wyniku-postepow

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/8/16

https://bip.malopolska.pl/dpswbochni,a,1222209,zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-na-dostawe-warzyw...


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę jaj do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/7/16


https://bip.malopolska.pl/dpswbochni,a,1213413,zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-na-dostawe-jaj.ht...


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/6/16

https://bip.malopolska.pl/dpswbochni,a,1209495,zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-na-dostawe...


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę jaj do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/5/16

https://bip.malopolska.pl/dpswbochni,a,1209491,zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-na-dostawe...


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr KS 271-1/4/16

https://bip.mal