Plan postępowań o udzieleniu zamówienia na 2019r.


Dom Pomocy Społecznej w Bochni, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.0.1986 t.j.)

 przedstawia plan postępowań o udzieleniu zamówienia, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019r. 


Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość szacunkowa

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Dostawa żywności oraz artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Bochni  w okresie 01.07.2019r.-31.12.2019r.
z podziałem na części:

Część I – pieczywo

Część II – ciasta

Część III- jaja

Część IV – ryby

Część V – wędliny drobiowe

Część VI – mięso drobiowe

Część VII – mięso wołowo-wieprzowe i jego przetwory

Część VII – mleko i produkty mleczarskie

Część IX – art. mleczarskie

Część X – warzywa i owoce mrożone

Część XI – warzywa i owoce świeże

 

 

Dostawa

Przetarg w trybie zapytania o cenę

 

 

 280 054,68 zł:

26 008,00 zł

12 815,00 zł

4 400,00 zł

8 300,00 zł

9 000,00 zł

22 677,50 zł

43 557,00 zł

53 253,40 zł

45 383,88 zł

7 484,40 zł

47 175,50 zł

II

2

Dostawę fabrycznie nowego autobusu (19+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Dostawa

Przetarg nieograniczony

260 000,00 zł

III

3.

Dostawa żywności oraz artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej
w Bochni w okresie 01.01.2020r.-30.06.2020r.
z podziałem na części:

Część I – pieczywo

Część II – ciasta

Część III- jaja

Część IV – ryby

Część V – wędliny drobiowe

Część VI – mięso drobiowe

Część VII – mięso wołowo-wieprzowe i jego przetwory

Część VII – mleko i produkty mleczarskie

Część IX – art. mleczarskie

Część X – warzywa i owoce mrożone

Część XI – warzywa i owoce świeże

 

 

Dostawa

Przetarg w trybie zapytania o cenę

 

 

 

 

 


280 054,68 zł:

26 008,00 zł

12 815,00 zł

4 400,00 zł

8 300,00 zł

9 000,00 zł

22 677,50 zł

43 557,00 zł

53 253,40 zł

45 383,88 zł

7 484,40 zł

47 175,50 zł

IV