O nas


Budżet planowany na 2019r.

wydatki bieżące: 6 335 483,00 zł

wydatki inwestycyjne: 125 000,00 zł

dochody: 4 850 000,00 zł

 


Budżet wykonany w 2018r.

wydatki: 6 203 936,70 zł

dochody: 4 579 699,92 zł

Sprawozdania finansowe za 2018r dostępne na:

https://bip.malopolska.pl/dpswbochni,m,39898,budzet-i-inwestycje.html