Aktualności


„Rower dla Niepełnosprawnego”


Małopolski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża wspólnie z Fundacją Eco-Textil w dniu 26.04.2018r. w ramach Programu „Rower dla Niepełnosprawnego” przekazał rower przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej dla Pana Stanisława Jesionki, mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
W tej radosnej chwili towarzyszyli mieszkańcowi m.in. Pani Barbara Hałas - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bochni oraz Pan Jerzy Piotrowski – Prezes Zarządu Intermarche w Bochni przy ul. Windakiewicza , właściciel roweru.
Intermarche otrzymało rower za możliwość umieszczenia na swoim terenie w Bochni pojemników na odzież używaną i tekstylia, a następnie przekazało w darze mieszkańcowi DPS.
W przedsięwzięciu zaangażowana była Pani Beata Adamczyk-Brańska z Biura Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie.
Serdecznie dziękujemy za ten dar serca i pamięć o mieszkańcach naszego Domu. 

26.04.2018

image_153256_19700118_163338jpg

image_151254_19700118_163338jpg

image_161264_19700118_163338jpg

image_157260_19700118_163338jpg


_____________________________________________________________


25-lecie DPS i 20-lecie ŚDS w Bochni


  Mszą św. w kaplicy Domu Pomocy Społecznej w Bochni rozpoczęła się w czwartek 8.06.br. uroczystość jubileuszu 25-lecia działalności DPS i 20-lecia istnienia ŚDS w Bochni.
Przewodniczył jej ks. bp Leszek Leszkiewicz, celebrowali: ks. dr Jan Bartoszek – wicedyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie i asystent kościelny AK Diecezji Tarnowskiej, proboszczowie bocheńskich parafii oraz księża związani z placówkami na przestrzeni lat ich funkcjonowania. Na jubileuszu obecni byli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich, gminnych, dyrektorzy placówek i prezesi stowarzyszeń współpracujących z DPS i ŚDS, podopieczni i pracownicy. W uroczystości wzięli także udział inicjatorzy budowy tych palcówek – ówczesny proboszcz parafii św. Mikołaja w Bochni, ks. prałat Karol Dziubaczka, ówczesne władze miasta na czele z byłym burmistrzem Teofilem Wojciechowskim oraz była dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Tarnowie Pani Maria Ostrowska.


img_1190jpg


img_1194jpg


img_1217jpg


img_1204jpg


  Podkreślono, że te placówki powstały i funkcjonują dzięki zaangażowaniu ludzi wielkiego serca, otwartych na potrzeby drugiego człowieka a zwłaszcza chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku. Przywołano słowa św. Jana Pawła II, który wiele miejsca w swoim nauczaniu poświęcał niepełnosprawnym, chorym i cierpiącym. Powiedział : „ Niepełnosprawność nie jest ostatnim słowem ludzkiej egzystencji, tym słowem jest miłość, która nadaje życiu sens”. Odpowiadając na te słowa w placówkach podejmowane są różne działania na rzecz podopiecznych, tworząc w tym miejscu namiastkę rodzinnego domu, gdzie podopieczni czują się dobrze i bezpiecznie, czują się potrzebni
i szczęśliwi.


  W uznaniu owocnej działalności społecznej, troskę o najsłabszych, wytrwałe budowanie więzi międzyludzkich oraz przyczynianie się do rozwoju Małopolski uhonorowano Starostę Bocheńskiego oraz Barbarę Hałas – Dyrektor DPS i ŚDS w Bochni, okolicznościowymi medalami Marszałka Województwa Małopolskiego. Doceniono również trójkę zasłużonych pracowników placówki.


img_1229jpg


img_1223jpg


img_1227jpg


Wyrażając wdzięczność za życzliwość z jaką mieszkańcy spotykali się przez wszystkie lata funkcjonowania Domów Barbara Hałas wraz z Wicestarostą Józefem Mroczkiem wręczyli podziękowania w postaci solnych serc. Podziękowania od Samorządu Powiatowego otrzymała również Pani Dyrektor. Pięknie ujął je Wicestarosta mówiąc: „Te wszystkie serca, którymi dzisiaj obdarowuje Pani Barbara Hałas zgromadzonych gości składają się na jedno wielkie serce, które ma Pani Basia i które tak od lat rozdziela pomiędzy wszystkich tu zgromadzonych”.                                  
Życzenia i gratulacje złożyli również przybyli goście. Wzruszające były życzenia i podziękowania od mieszkańców obu placówek, którzy podkreślali jak wiele dobra i ciepła otrzymali i otrzymują nadal od Pani Dyrektor i pracowników.


  Na zakończenie odbył się koncert uczniów z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni.
Druga część obchodów miała miejsce popołudniu, gdzie przy dźwiękach zaprzyjaźnionych zespołów bawili się mieszkańcy i pracownicy i ich rodziny. W tym ważnym dniu, w jubileuszowym pikniku uczestniczyło prawie 500 osób.

 

                                                                                                                                       Barbara Hałas


img_1249jpg


img_1251jpg"Witaj Wiosno!"


10 maja nasz Dom odwiedziły dzieci z Przedszkola nr 4 w Bochni
i przedstawiły występ zatytułowany "Witaj Wiosno!".

Mieszkańców bardzo ucieszyło przedstawienie i zostały one nagrodzone gromkimi brawami.

"Szaleństwa panny Róży"


Tego samego dnia pensjonariusze naszego Domu mieli możliwość obejrzenia przedstawienia pt.: "Szaleństwa panny Róży", które przygotowała dla nich grupa teatralna z Krakowa.

Przedstawienie to również bradzo się podobało i wywołało wiele uśmiechu i radości na twarzach mieszkańców.

"Dzień kobiet"


W dniu ósmego marca w Naszym Domu odbył się koncert uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy z okazji Dnia Kobiet. Podopieczni ŚDS pod kierownictwem Pana Wojciecha Trzeciaka przedstawili repertuar nawiązujący do święta wszystkich pań, w którym znalazły się bardzo wesołe i humorystyczne piosenki. Po zakończonym występie Paniom wręczono okolicznościowe tulipany oraz słodycze.

                Uroczysta wieczerza wigilijna


Jak co roku w okresie świątecznym 21 grudnia 2016 r. w Domu Pomocy Społecznej odbyła się Wigilia dla mieszkańców, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, a także zaproszonych gości.

Uroczystość wigilijna połączona była z poświęceniem nowego samochodu FORD, który został zakupiony na potrzeby osób niepełnosprawnych.

W wigilii uczestniczyli między innymi: Starosta bocheński –
L. Węgrzyn, Burmistrz Miasta Bochnia – S. Kolawiński, Jego Ekscelencja Biskup – L. Leszkiewicz , ks. W. Gałda, s. J. Nowakowski, Dyrektor PCPR – E. Paczyńska, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół DPS i ŚDS – J. Herdan, przedstawiciel prasy – P. Konieczny oraz wiele zaprzyjaźnionych osób.

            Pani Dyrektor Barbara Hałas powitała wszystkich gości
w krótkim przemówieniu podziękowała za współpracę i złożyła życzenia świąteczne.

   Następnie parę słów do mieszkańców skierował Starosta –
L. Węgrzyn i Burmistrz S. Kolawiński.

Po oficjalnych przemówieniach Biskup Leszek Leszkiewicz udał się przed budynek, aby poświęcić nowy samochód. Kolejnym punktem programu był występ jasełkowy w wykonaniu mieszkańców DPS i uczestników ŚDS wprowadzający w klimat Świąt Bożego Narodzenia.

            Po wspólnej modlitwie, łamaniu się opłatkiem i składaniu życzeń wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu, częstując się przygotowanymi potrawami.


Nowy samochód dla Domu Pomocy Społecznej


5 grudnia br. Dom Pomocy Społecznej w Bochni zakupił nowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, dziewięcioosobowy do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, wraz z windą do transportu osób na wózkach. Marki Ford Transit Custom. Całkowity koszt stanowi kwotę 151 999,71 zł . Zakup samochodu został dofinansowany ze środków PFRON w wysokości 80 000,00 zł.

ZABAWA ANDRZEJKOWA


Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej oddziału zostali zaproszeni na zabawę andrzejkową do Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni w dniu 29 listopada 2016r.

Podczas zabawy mieszkańcy uczestniczyli w tradycyjnych wróżbach andrzejkowych: wróżby z wosku, kart, butów, kubeczków.

Nad całością imprezy czuwała cyganka, która zachęcała do wróżb.

W trakcie zabawy uczestnicy częstowali się przygotowanymi ciastkami ,herbatą i kawą.

Muzykę podczas imprezy zapewniła Kapela „ Gwarki Bocheńskie”.

   Wszyscy mieszkańcy wrócili z zabawy bardzo zadowoleni.

img_0196jpg

img_0212jpg

img_0285jpg

Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego.


Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Niepełnosprawny pracownik 30+ (...)” ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i skierowany jest do 30 osób niepełnosprawnych w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo lub bezrobotnych, zamieszkujących województwo małopolskie.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017.

W ramach realizacji projektu Uczestnikom i Uczestniczkom zostanie udzielone wsparcie z zakresu:

 -  Identyfikacji osób pozostających bez zatrudnienia
 - Staży zawodowych
 - Szkoleń zawodowych
 - Pośrednictwa pracy
 - Wsparcia trenera pracy

Ponadto projekt gwarantuje- stypendia szkoleniowe oraz stażowe, zwroty kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad os. zależną.

Zgłoszenia do udziału w projekcie, szczegółowe informacje:

    Telefon- 512 053 545
    E-mail- malopolskie@kontraktor.biz.pl
    w Biurze Projektu w Krakowie- ul. Bajana 4, 31-465 Kraków        
    na stronie internetowej – www.kontraktor.biz.pl


Spotkanie integracyjne
z rodzinami i przyjaciółmi mieszkańców przy grillu.

W tym roku spotkanie integracyjne z rodzinami i przyjaciółmi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy odbyło się 30 czerwca 2016r.
Mimo, że był to bardzo słoneczny i upalny dzień wszyscy mieszkańcy z utęsknieniem oczekiwali na przybycie swoich najbliższych.
Pani Dyrektor Barbara Hałas na początku powitała władze powiatu, władze miasta, radnych powiatu, duchowieństwo i przedstawicieli stowarzyszeń współpracujących z nami, a następnie zaproszone rodziny i przyjaciół naszych podopiecznych.
W trakcie spotkania Kapela „Porębianie” umilała wszystkim czas swoimi pieśniami. Stowarzyszenie Kolpinga oraz harcerze z Bochni również dołączyli ze swoimi występami, aby muzyką uprzyjemnić spotkanie.
Pan Kazimierz Musiał – bocheński poeta i muzyk zaprezentował dla wszystkich recytację swoich utworów.
Spotkanie upłynęło w miłej i rodzinnej atmosferze. Każdy z uczestników został poczęstowany kiełbaskami upieczonymi na grillu oraz ciastami i kawą.
Mieszkańcy jeszcze długo po spotkaniu wspominali to wydarzenie i dzielili się swoimi wrażeniami.


img_0542jpg


img_0549jpg


img_0571jpg


img_0581jpg


Zawody Wędkarskie w Brzesku


W dniu 07.06.2016 roku w Brzesku na Trzech Stawach odbyły się zawody wędkarskie zorganizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy z Brzeska. Uczestnicy zostali powitani przez Panią Dyrektor ŚDŚ oraz władze powiatu brzeskiego oraz opiekunów łowiska.

W zawodach rywalizowały drużyny ze Środowiskowych Domów Samopomocy z okolic Brzeska. Nasza drużyna składała się z uczestników ŚDS oraz mieszkańców DPS.

Łowienie ryb przebiegało w spokojnej i miłej atmosferze i ryby brały. Pogoda sprzyjała, gdyż nie było zbyt upalnie. W trakcie imprezy smażone były kiełbaski i kaszanka, którymi wszyscy uczestnicy byli poczęstowani.

Zawody zakończyły się złowieniem pięknych okazów i wręczeniem statuetek za pierwsze trzy miejsca i dla najlepszego wędkarza.

            Najlepsze drużyny:

- 1 miejsce ŚDS z Zawady Uszewskiej,

- 2 miejsce ŚDS z Żegociny,

- 3 miejsce ŚDS z Brzeska.

Wszystkie drużyny również otrzymały pamiątkowe upominki.


p6070340jpg


p6070341jpg


p6070348jpg


Uroczysta "majówka"

23 maja 2016r. o godz. 15.00 odbyła się uroczysta majówka przy figurce Matki Bożej. Oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców, wydarzenie to uświetnili znakomici goście przedstawiciele władz samorządowych oraz duchowieństwa.

Po uroczystym odśpiewaniu Litani Loretańskiej i modlitiwe, której przewodniczył proboszcz Parafii św. Mikołaja w Bochni, odbył się koncert Chóru Złota Jesień, który dostarczył wiele pozytywnych wrażeń. Następnie wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na poczęstunek.


img_0410jpg


img_0423jpg


img_0443jpg


9 Festiwal Piosenki "Integracja malowana dźwiękiem"


Każdego roku w Hali Widowiskowo-Sportowej w Bochni odbywa się Festiwal Piosenki „ Integracja dźwiękiem malowana” i nasi mieszkańcy z wielką ochotą na tą imprezę wybierają się.

W tym roku to już po raz dziewiąty zaprezentowali się soliści, duety, kabarety i zespoły ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowqawczych z różnych stron Polski.

W tym roku 19 mają 2016r. w jury zasiadały znane osoby; Marek Piekarczyk, Anna Rusowicz, Zbigniew Zamachowski, Jan Wojdak, Grzegorz Hyży.

Po przemówieniach, uroczyste rozpoczęcie festiwalu uświetnil recital Jana Wojdaka z zespołu „Wawele”. Następnie dzieci z Przedszkola Integracyjnego z Bratucic przywitali wszystkich swoją piosenką „ Anna Maria „

Później rozpoczęły się już przesłuchania, aby wyłonić poszczególnych laureatów.

Finał festiwalu to piękna gala laureatów i koncert Grzegoża Hyżego.

Mieszkańcy z zaciekawieniem słuchali wszystkich piosenek, które prezentowane były na wysokim poziomie.


Film "Planeta singli"

Mieszkańcy wybrali się do kina „Regis” na film pt. „ Planeta Singli”.


To romantyczna opowieść, pełna błyskotliwego humoru i wzruszeń, z mnóstwem niespodzianek, jakich nie było do tej pory w żadnym filmie. W rolach głównych zobaczyliśmy Macieja Stuhra - telewizyjnego showmana oraz piękną Agnieszkę Więdłochę w roli ukrywającej swój seksapil nauczycielki muzyki.

Film wszystkim podobał się, z zachwytem oglądali go, trochę pośmiali się i odprężyli.

Następnie po filmie udali się do Galerii Bocheńskiej na kawę i ciasto.

W romantycznej Restauracji „ Salina ' spędzili miłe chwile.


Uroczysta Msza św. z okazji Dnia Chorego.


21 lutego 2016r. w kaplicy Naszego Domu odbyła się uroczysta Msza Św. z okazji Dnia Chorego, której przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Leszek Leszkiewicz. W trakcie nabożeństwa udzielono Sakramentu Namszczenia Chorych . Było to ogromne duchowe przeżycie.

img_0298jpg


img_0317jpg


img_0340jpg


Spotkanie opłatkowe - Wigilia 2015r.


Tradycyjnie jak co roku 23 grudnia 2015r. w naszym Domu Pomocy Społecznej odbyła się uroczysta Wigilia dla mieszkańców i zaproszonych gości.

Na Wigilię przybyli ; Starosta Bocheński – Ludwik Węgrzyn, Vicestarosta – Józef Mroczek, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół DPS – Jerzy Herdan, Burmistrz Mista – Stefan Kolawiński, ks. Leszek Leszkiewicz , ks. Jan Nowakowski oraz wiele zaprzyjaźnionych osób.

Pani Dyrektor Barbara Hałas powitała przybyłych gości i podziękowała za wszystkie gesty dobroci i serdeczności w minionym roku. Później świąteczne słowa skierował do wszystkich Starosta – Ludwik Węgrzyn i Burmistrz – Stefan Kolawiński. Po oficjalnym powitaniu i przemówieniach mieszkańcy DPS i uczestnicy ŚDS przygotowali występ jasełkowy; wiersze i kolędy wprowadzając wszystkich w klimat zbliżających się świąt.

Następnie wspólną modlitwę poprowadził ks. proboszcz Leszek Leszkiewicz z parafii św. Mikołaja. Po zakończonej modlitwie i poświęceniu opłatków wszyscy składali sobie świąteczne życzenia. Po życzeniach zasiedli do wspólnego wigilijnego stołu, spożywając przygotowane potrawy.


img_0018jpg


img_0040jpg

img_0044jpg


img_0081jpg


Zabawa Andrzejkowa


Dnia 26 listopada w Domu Pomocy Społecznej w Bochni odbyła się zabawa andrzejkowa dla mieszkańców . Na imprezę zostali zaproszeni mieszkańcy I oddziału DPS - osoby starsze oraz uczestnicy ŚDS z Bochni.

W programie oprócz zabawy tanecznej znalazły się tradycyjne wróżby andrzejkowe. Nie zabrakło wróżb z wosku, kart, przepowiedni imion przyszłych wybranek lub wybrańców oraz innych, na którymi czuwały wróżki. W przerwach między wróżbami czas umilała muzyka i tańce.

Podczas tegorocznych andrzejek nie zabrakło też słodkości, o które zatroszczyli się mieszkańcy, zbierając makulaturę, a za pozyskane środki w ramach terapii zostały upieczone ciasta.

Zabawa upłynęła w miłej atmosferze i wszyscy mieszkańcy byli z niej zadowoleni.


pb260598jpg


pb260599jpg


pb260600jpg


Wizyta studyjna pracowników pomocy społecznej w województwie świętokrzyskim zorganizowana przez ROPS Kraków


W dniach od 27 - 29 października 2015r. odbyła się wizyta studyjna zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W wizycie uczestniczyli pracownicy domów pomocy społecznej.           W programie było zwiedzanie placówek pomocowych głównie domów pomocy społecznej, które na terenie województwa świętokrzyskiego realizaowały projekt " Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostakach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych" współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Dzięki wizycie mogliśmy poznać dobre praktyki, pozyskać wiedzę z zakresu funkcjonowania lokali aktywizujących utworzonych w ramach w/w projektu. Poznaliśmy organizacje tych lokali oraz doświadczenia instytucji, które prowadzą lokale aktywizujące. Godne zwrócenia uwagi były: organizacja i funkcjonowanie lokali aktywizujących w DPS w Piekoszowie, w Kielcach DPS im. Jana Pawła II oraz w DPS w Zborowie. Loakale aktywizujące to piękne, funkcjonalne mieszkania dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wprowadzono bardzo ekonomiczne rozwiązania w zakresie organizacji i funkcjonowania tych lokali, które zachęcają osoby starsze i niepełnosparwne do aktywności i samodzielności. Koszt pobytu w tych lokalach jest dużo niższy od kosztu pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej. W wizytowanych placówkach poznaliśmy także innowacyjne formy terapii i i rehabilitacji utworzone w ramch realizacji projektu dla podtrzymania aktywności i samodzielności mieszkańców.

Rehabilitacja wodna


W dniu 16 października 2015 roku w ramach projektu "Pomocna Dłoń Pod Bezpiecznym Dachem" Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie dostarczył do naszego Domu sprzęt pielęgniarski o wartości 4089,21 zł

Wycieczka do Sandomierza


Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej wybrali się dnia 14.09.2015r. na wycieczkę do Szczawnicy. Pogoda była wymarzona , słoneczna – dlatego też wszyscy mogli podziwiać piękne góry. Wyciągiem krzesełkowym mieszkańcy wyjechali na Palenicę, aby pospacerować po hali, gdzie pasły się owieczki.

Następnie cała grupa zeszła ścieżką rowerowo-spacerową szlakiem Artura Wernera. Później wszyscy udali się do ujęcia wody Pitoniówka, gdzie zasmakowali wody. W trakcie wycieczki mieszkańcy posilili się pysznym obiadem w restauracji „Zosia”. Wrócili wieczorem zmęczeni ale bardzo zadowoleni.


Spartakiada Sportowa w DPS Bochnia


Integracyjne Zawody Sportowe odbyły się w dniu 03.09.2015 w Domu Pomocy Społecznej Bochnia.

W tegorocznej spartkiadzie rywalizacja toczyła sie pomiedzy drużynami DPS i ŚDS z Bochni. Zawody obejmowały 4 konkurencje; mini slalom, przeciąganie liny, rzuty karne i rzut piłką lekarską.

Drużyna DPS zwyciężyła w mini slalomie i przeciąganiu liny.

Pani Dyrektor zwycięskim drużynom wręczyła pamiątkowe puchary, dyplomy i słodkie upominki. Po zawodach wszyscy mieszkańcy i zawodnicy częstowali się ciastem i kawą.


zawodysportowedpsjpg

zawodysportowesdsjpg

Spotkanie integracyjne przy grillu z rodzinami i przyjaciółmi podopiecznych


To już stało się tradycją, że dwa razy w roku w okresie zimowym i letnim Dom Pomocy Społecznej w Bochni i Środowiskowy Dom Samopomocy w Bochni zaprasza podopiecznych, ich rodziny i przyjaciół na spotkanie integracyjne.

            W tym roku integracyjne spotkanie z rodzinami przy grillu w okresie letnim odbyło się 18 czerwca. Zaproszonych gości, rodziców, przyjaciół naszych podopiecznych powitali Pani Dyrektor Domu Barbara Hałas, Starosta Powiatu Bocheńskiego Pan Ludwik Węgrzyn, Burmistrz Miasta Bochnia Pan Stefan Kolawiński oraz Kustosz Bazyliki św. Mikołaja w Bochni Ks. Leszek Leszkiewicz.

            Wśród gości uczestniczących w spotkaniu nie zabrakło również: Przewodniczącej Rady Powiatu Pani Bernadetty Gąsiorek, Wicestarosty Powiatu Bocheńskiego Pana Józefa Mroczka, Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Bocheńskiego Pana Tadeusza Wadasa oraz Dyrektorów i Przedstawicieli jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych współpracujących z nami.

            Czas gościom umiliły występy uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych w Bochni, Zespołu Pieśni i Tańca „Porębianie” z Poręby Spytkowskiej, oraz Zespołu „Przyjaźń” działającego przy DPS i ŚDS w Bochni. Niewątpliwie ucztą duchową dla uczestników spotkania była recytacja wierszy własnego autorstwa zaprezentowana przez Pana Kazimierza Musiała - bocheńskiego poety i muzyka.

            Nie zabrakło również czegoś dla ciała - uczestnicy spotkania mogli skosztować smaczne kiełbaski z grilla, a także poczęstować się ciastem. Nie było by to możliwe gdyby nie pomoc sponsorów. Pragniemy serdecznie podziękować za okazane wsparcie i życzliwość Stowarzyszeniu Przyjaciół DPS i ŚDS w Bochni, Zakładowi Masarskiemu „ZDRÓJ” z Nowego Sącza oraz Okregowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bochni.

            Spotkanie z rodzinami już za nami, czas upłynął w miłej, domowej, rodzinnej atmosferze, wspomnienia i wrażenia pozostały. Dla mieszkańców ten dzień był wspaniałą chwilą, oczekiwaną od dawna. Podopieczni z utęsknieniem czekali na przyjazd swoich najbliższych – było wiele wzruszeń i radości, a to motywuje nas do podejmowania kolejnych takich inicjatyw.


spotkanieint2015jpg


FABRYKA PORCELANY ĆMIELÓW


  W dniu 01 czerwca grupa mieszkańców wraz z Panią Dyrektor i Panią Kierownik T.O. pojechała na wycieczkę do Fabryki Porcelany w Ćmielowie.

  Zwiedzanie rozpoczęli od wizyty w żywym Muzeum Porcelany, gdzie zapoznano się z procesem produkcyjnym powstawania porcelany.

  Mieszkańcy dowiedzieli się z czego produkuje sie porcelanę, jak wyglada masa porcelanowa, jak przygotowywany jest model i formy. Zobaczyli na zywo proces odlewania figurki "kota porcelanowego", a także jak jest zabezpieczany, czyszczony i przygotowywany do szkliwienia, a potem malowani.

    Mieszkańcy oglądali też galerię porcelanowych naczyń i figurek oraz wystawę współczesnej sztuki. W pobliskim firmowym sklepie zakupili sobie drobne upominki. W drodze powrotnej mieszkańcy odwiedzili Sandomierz. Spędzili czas na rynku , odpoczeli i zjedli pyszne lody. Wrócili wieczorem bardzo zadowoleni.

p1070193jpg


p1070195jpg


p1070199jpg


Festiwal Piosenki "Integracja dźwiękiem malowana".Dnia 21 maja br. nasi mieszkańcy wybrali się na Festiwal Piosenki " Integracja dźwiękiem malowana", organizowany na Hali Widowiskowo-Sportowej w Bochni.

Do udziału w tegorocznej edycji wpłynęło ponad 150 zgłoszeń z całej Polski. Do przesłuchań konkursowych zakwalifikowano wykonawców w trzech kategoriach: duety, kabarety i zespół. Przes łuchania poprzedził recital Zbigniewa Wodeckiego.

Wykonawcy prezentowali piosenki i programy kaberetowe na bardzo wysokim poziomie. Jury między innymi: Ania Rusowicz, Artur Barciś, Marek Piekarczyk, Robert Janowski i Zbigniew Wodecki wybrało laureatów przyznając Nagrody i Dyplomy Prezydenta Reczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz wyróżnienia.

Na zakończenie Festiwalu koncertował juror a zarazem trener tegorocznej edycji Robert Janowski z zespołem.

Miszkańcy z zaciekawieniem słuchali piosenek i jak co roku bardzo podobały się im występy wszystkich uczestników.


festiwalosbniepenosprawnychjpg


Uroczysta MAJÓWKA


26 maja (we wtorek) o godz. 16.00 odbyła się uroczysta majówka na świeżym powietrzu. Oprócz mieszkańców, licznie zgromadzonych przy figurze Matki Boskiej, wydarzenie to uświetnili znakomici goście m.in. Zastępca Starosty Powiatu Bocheńskiego, Proboszcz Parafii św. Pawła w Bochni oraz przedstawiciele PCPR, Małopolskiego Związku Osób Niepełnosprawnych, Caritas, Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga, Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Po uroczystym odśpiewaniu majówki wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek. Następnie odbył się koncert Chóru Złota Jesień, który wzbudził wiele pozytywnych emocji. Uroczystość ta zostanie na pewno w pamięci wszystkich zebranych osób, pomimo tego, że pogoda w tym dniu nie dopisała.


Pielgrzymka do Bazyliki św. Stanisława w Szczepanowie

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej uczestniczyli w pielgrzymce do Bazyliki św. Stanisława w Szczepanowie w dniu 8 maja 2015r.

Wzięli udział w uroczystej mszy św. z okazji parafialnego odpustu, połączonej z obchodami 70 rocznicy zakończenioa II wojny światowej odprawionej pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Jeża i Stanisława Salaterskiego.

Przed mszą św. odbyły się uroczystości poświęcenia kaplicy - domu, w którym urodził się św. Stanisław oraz posadzenia dębu w pobliskim parku.

Po uroczystościach mieszkańcy odwiedzili kramy i zakupili odpustowe cukierki


Spotkanie Noworoczne 2015

28 stycznia 2015 r. w Naszym Domu Pomocy odbyło się Spotkanie Noworoczne mieszkańców DPS z ich rodzinami oraz przyjaciółmi. Oprócz bliskich naszych pensjonariuszy na uroczystość przybyli: Starosta Bocheński – Ludwik Węgrzyn, Burmistrz Miasta Bochnia – Stefan Kolawiński, Proboszcz Parafii św. Mikołaja – Infułat Zdzisław Sadko a także wielu innych zacnych gości. Uroczystość uświetnił występ Chóru Złota Jesień, działający przy Miejskim Domu Kultury w Bochni oraz występ młodzieży z Zespołu Szkół Muzycznych       w Bochni. Nie mogło zabraknąć też przedstawienia, które wykonali podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem dla wszystkich zebranych oraz wręczeniem dla rodzin mieszkańców upominków.


Uroczystość Odpustowa oraz Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada 2014 r. w naszym Domu odbyła się uroczystość odpustowa na cześć patronki naszego Domu Pomocy – błogosławionej Karoliny Kózkówny. Uroczystość ta była powiązana z obchodzonym jak co roku Dniem Pracownika Socjalnego. Z tej okazji mszę świętą koncelebrowało trzech księży: Proboszczowie Parafii św. Mikołaja, św. Pawła oraz proboszcz parafii i kustosz sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie – ks. Zbigniew Szostak, który wygłosił homilię. Błogosławiona Karolina Kózkówna 18 listopada 1914 r. zginęła z rąk rosyjskiego żołnierza broniąc swego dziewictwa. Miała wtedy 16 lat. Ksiądz Zb. Szostak mówił, iż śmierć bł. Karoliny była tylko i aż zarazem zwieńczeniem jej świętego, choć krótkiego życia. Charakteryzowała ją osobista pobożność i wielkie zaangażo- wanie w życie parafialne. Pomagała również ubogim. Życie tej prostej dziewczyny pokazuje, że świętość jest dostępna dla każdego. Po zakończeniu mszy przedstawiciel mieszkańców Domu Pomocy Społecznej złożył życzenia i kwiaty na ręce Pani Dyrektor Barbary Hałas dla wszystkich pracowników DPS po czym odbył się poczęstunek dla wszystkich zebranych.


p1040946jpg


p1040947jpg


p1040962jpg


Jubileusz 100-lecia naszej pensjonariuszki


Dnia 6 listopada 2014 roku w naszym Domu miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Nasza podopieczna Pani Maria Brzezicka skończyła 100 lat. Uroczystość ta odbyła się w naszym Domu Pomocy po raz pierwszy od 22 lat. W urodzinach wzięli udział m.in. Stefan Kolawiński Burmistrz Miasta Bochnia, Tomasz Całka Wicestarosta Bocheński, Proboszczowie Parafii św. Mikołaja i św. Pawła, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Dyrektor Urzędu Stanu Cywilnego, rodzina, mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej. Po uroczystej mszy świętej odbyło się składanie życzeń, wręczanie kwiatów i prezentów. Nie mogło zabraknąć również urodzinowego tortu. Wicestarosta Tomasz Całka zwracając się do Pani Marii mówił, iż jest skarbnicą doświadczeń, życzył zdrowia i pomyślności. Burmistrz Stefan Kolawiński odczytał list gratulacyjny od Pani Premier Ewy Kopacz do Solenizantki. Zabrała również głos przedstawicielka ZUS w Bochni, która oświadczyła, iż Pani Maria Brzezicka, w związku z ukończeniem 100 lat będzie otrzymywać podwójną emeryturę. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Pani Barbara Hałas mówiła, że 100 lat życia to kawał pięknej historii, na którą składają się cenne chwile i doświadczenia a przeżywana rocznica skłania do refleksji i zadumy i wręczyła Jubilatce 100 róż. Oficjalna część uroczystości zakończyła się koncertem młodzieży ze Szkoły Muzycznej w Bochni. Uroczystość była niezapomnianym wydarzeniem dla mieszkańców, pracowników a przede wszystkim dla Solenizantki.


pb060228jpg


pb060238jpg

pb060229jpg

Kurs komputerowy

W dniach 15. X. 2014 r. do 10. XI. 2014 r. został zorganizowany w naszym Domu kurs komputerowy dla chętnych mieszkańców. Zajęcia odbywają się w godzinach od 13.00 do 15.15. Organizatorem kursu jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego w Bochni przy ulicy Orackiej 6.                  


p1040469jpg

p1040470jpg

Prezentacja multimedialna o życiu św. Jana Pawła II


W dniu 16 października w świetlicy naszego Domu odbył się pokaz multimedialny nt. Jana Pawła II. 16 października 1978 r. Karol Wojtyła jako pierwszy kardynał z Polski został wybrany papieżem i przybrał imię Jana Pawła II. Z tej okazji co roku obchodzony jest dzień Papieża Jana Pawła II. Równolegle obchodzony jest przez Kościół katolicki w Polsce Dzień Papieski, przypadający w każdą niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża.


Pokaz dotyczył życia i twórczości papieża Polaka oraz jego nauczania w Kościele. Prezentację przygotował i prowadził pan Marcin Cąkała, będący wolontariuszem naszego Domu. Pokaz zgromadził w świetlicy grono mieszkańców, którzy chętnie słuchali i zadawali pytania oraz byli ciekawi kiedy odbędzie się kolejna prezentacja.


Spotkanie integracyjne z naszymi rodzinami i przyjaciółmi

W dniu 06.10.2014r. w Domu Pomocy Społecznej w Bochni odbyło się spotkanie integracyjne rodzin i przyjaciół mieszkańców DPS i uczestników ŚDS.

W imprezie uczestniczyło ok. 250 osób. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, które reprezentował starosta Jacek Pająk, a także pani dyrektor PCPR Elżbieta Paczyńska,radni miasta, księża oraz rodziny i bliscy mieszkańców. 

Pani dyrektor DPS Barbara Hałas przywitała wszystkich gości w swoim krótkim przemówieniu. Ten dzień był także dobrą okazją, aby podziękować władzom Powiatu Bocheńskiego za nowy budynek DPS, który służy dziś 90 osobom w podeszłym wieku.

W imieniu władz przemówienie wygłosił starosta J. Pająk.
Mieszkańcy DPS i uczestnicy ŚDS na tę okazję przygotowali przedstawienie pt. „Anioły”. Imprezie towarzyszyła muzyka i śpiew kapeli „Porębianie” z Poręby Spytkowskiej.

Spotkanie odbyło się w miłej i radosnej atmosferze przy ciastku i kawie oraz ognisku i kiełbasce z grilla.

Po zakończeniu spotkania wszyscy zaproszeni zostali obdarowani drobnym upominkiem wykonanym przez mieszkańców w ramach terapii zajęciowej.


pa060183jpg

pa060185jpg

pa060193jpg


Złoto olimpijskie dla mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Bochni.

W dniach 23-26 sierpnia br. odbyły się X Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Bydgoszczy. W Igrzyskach uczestniczyło ok. 1000 zawodników wśród nich Janusz Sikorski – mieszkaniec DPS w Bochni. Zawody zostały zorganizowane w następujących dyscyplinach lekka atletyka, gimnastyka, piłka nożna, trójbój siłowy, tenis ziemny, kolarstwo, pływanie, tenis stołowy

Janusz wywalczył dwa medale w dyscyplinie bowling: złoto w grze zespołowej w parze z Grzegorzem Gniadkiem oraz srebro w grze indywidualnej. Mieszkaniec Domu ma na swoim koncie kilka innych sukcesów – medale, które zdobywał na Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w kraju i poza jego granicami. Te piękne osiągnięcia sportowe zawdzięcza w